CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM

  • NH_0000001035

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm HVAC

- Ngõ ra analog nhiệt độ và độ ẩm : 4-20mA hoặc 0-10vdc.

- Cảm biến nhiệt độ độ ẩm chuyên dụng cho hệ thống HVAC, ngõ ra analog nhiệt độ và độ ẩm 4-20mA và 0-10vdc riêng biệt kết nối PLC Siemens S7-1200, S7-1500 và dễ dàng kết nối với hầu hết đầu vào analog PLC các hãng.

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm chuyên dụng cho hệ thống HVAC, ngõ ra analog nhiệt độ và độ ẩm 4-20mA và 0-10vdc riêng biệt, dễ dàng kết nối với hầu hết đầu vào analog PLC các hãng.