Đồng hồ Fox D1004

  • NH_00000483
570,000 Giảm giá 5 %
600,000 ₫

Bộ điều khiển nhiệt độ Fox-D1004 .

Được sử dụng trong máy ấp trứng, hệ thống chăn nuôi....

Bộ điều khiển nhiệt độ Fox-D1004 được sử dụng trong máy ấp trứng, hệ thống chăn nuôi gà, vịt, heo… Với cài đặt đơn giản, Fox-D1004 đang được nhiều người sử dụng ưa chuộng

Mã HàngDiễn Giải
FOX-1004 -40 => 90C, 1 relay, cool Bao gồm sensor
FOX-D1004 -40 => 90C, 2 relay, cool Bao gồm sensor
FOX-2001F -50 => 99.9C, 4 relay, Bao gồm sensor
FOX-2001FD -50 => 99.9C, 4 relay, Bao gồm sensor
FOX-2002 -50 => 99.9C, 2 relay, Bao gồm sensor
FOX-2003 -50 => 99.9C, 3 relay: nhiệt, quạt Bao gồm sensor
FOX-2005 -50 => 99.9C, 3 relay: nhiệt, quạt, alarm Bao gồm sensor
FOX-1CH -50 => 400C, 1 relay, CA(K) Không bao gồm sensor
FOX-2CI -50 => 1200C, 1 relay, CA(K) Không bao gồm sensor
FOX-1PH -50 => 400C, 1 relay, PT100 Không bao gồm sensor

Bộ điều khiển nhiệt độ Fox-D1004 được sử dụng trong máy ấp trứng, hệ thống chăn nuôi gà, vịt, heo… Với cài đặt đơn giản, Fox-D1004 đang được nhiều người sử dụng ưa chuộng