PLC SCM-16ENLE

  • NH_00000999

Mã : SCM-16ENLA/LE/HA_Smart

Xuất Xứ : China

Tín hiệu ngõ vào : Analog

Số chân kết nối : 4 - 16

 

 

Module analog đầu vào dòng điện và NTC dùng cho S7-200, S7-200 Smart sử dụng rộng rài trong điều khiển nhiệt độ hệ thống lạnh, chiller, ahu đặc biệt sử dụng nhiều cho chiller Kingair.

SCM-16ENLE

SCM-16ENLE

 

SCM-16ENLA

Hình ảnh lắp đặt trong tủ điều khiển chiller Kingair