Sửa bộ điều khiển CAREL

Sửa bộ điều khiển CAREL

00:22 - 05/01/2018

Dịch vụ sửa máy ép nhựa - Sửa biến tần servo máy ép nhựa
Sửa chữa PLC, DDC cho AHU, Chiller chuyên nghiệp
Sửa chữa máy nén khí
Dịch vụ sửa máy móc công nghiệp
Lập trình nâng cấp máy kéo thép thô

Xem thêm : 

Tủ điện điểu khiển

Bộ điều khiển DDC cho HVAC